17 Σεπτεμβρίου Πανελλήνια Ημέρα Επισκεπτών Υγείας

17 Σεπτεμβρίου Πανελλήνια Ημέρα Επισκεπτών Υγείας
    • Οι Eπισκέπτες Yγείας βιώνουν συστηματικά το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (burnout)
    • Βοηθούν τον πληθυσμό να κατανοήσει το σημαντικό ρόλο της πρόληψης που επιτυγχάνεται  με τον εμβολιασμό
    • Η Πολιτεία θα πρέπει να συνεργαστεί περισσότερο μαζί τους για την επίτευξη της αύξησης της ποιότητας ζωής του πληθυσμού και την αντιμετώπιση του υγειονομικού αναλφαβητισμού.

Αιμοδοσία και η στάση των εθελοντών αιμοδοτών

Αιμοδοσία και η στάση των εθελοντών αιμοδοτών

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι η ελεύθερη βούληση ατόμων που με αλτρουισμό προσφέρουν το αίμα τους για το συνάνθρωπο. Η αιμοδοσία καλείται εθελοντική, επειδή αφορά σε πράξη που εκτελεί κάποιος με τη θέλησή του και με μοναδικά κίνητρα αισθήματα αλληλεγγύης και αλτρουισμού.

Ο όρος αιμοδοσία χρησιμοποιείται επίσης για να προσδιορίσει τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες υγείας, το χώρο του νοσοκομείου, όπου διενεργούνται οι αιμοληψίες, και τον ιδιαίτερο κλάδο της αιματολογίας που ασχολείται με αυτό το θέμα.

5 κόλπα για να μη Θυμώνετε με το Παιδί σας

5 κόλπα για να μη Θυμώνετε με το Παιδί σας

Οι Κρυφές Αιτίες του Θυμού προς τα Παιδιά Θυμώνετε με το παιδί σας; Αναπόφευκτο! Δεν είστε ούτε οι πρώτοι, ούτε οι τελευταίοι! Ο θυμός είναι ένα συναίσθημα [...]

Πόσο νερό πρέπει να πίνουμε στην εγκυμοσύνη;

Οι ανάγκες σε νερό αυξάνονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη του εμβρύου και την υγεία της μητέρας. Ερευνητές [...]

Χαμηλή κρεατινίνη

Χαμηλή κρεατινίνη

Η κρεατινίνη είναι ένα από τα τελικά προϊόντα του μεταβολισμού των πρωτεϊνών στο ανθρώπινο σώμα. Η καλός μεταβολισμός της κρεατινίνης προϋποθέτει καλή [...]

Ο ρόλος και τα καθήκοντα του Επισκέπτη Υγείας στην Ελλάδα

Ο ρόλος του Επισκέπτη Υγείας στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι πολυδύναμος  και ασχολείται με τα άτομα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, με τη συμμετοχή όλης της οικογένειας και της κοινότητας στη διαδικασία προαγωγής υγείας.

Το πεδίο δράσης στα πλαίσια της εργασίας τους είναι ευρύ και συμπεριλαμβάνει πέρα από τη σωματική υγεία και την ψυχική υγεία των ατόμων κάθε ηλικίας, την οικογένεια και την κοινότητα με σκοπό την ανάπτυξη και διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της μείωσης των ανισοτήτων στην υγεία.

Ο ρόλος του επισκέπτη υγείας στην κατ’ οίκον νοσηλεία.

Η κατ’ οίκον φροντίδα ορίζεται σαν το σύνολο των υπηρεσιών που αποσκοπούν στην αποθεραπεία ατόμων με αναπηρία ή χρονίως πασχόντων που χρήζουν θεραπείας ή υποστήριξης προκειμένου να αποκτήσουν τη δυνατότητα να λειτουργούν αποτελεσματικά στο περιβάλλον του σπιτιού.

Οι επισκέπτες υγείας πρέπει να είναι πολυδύναμοι, ικανοί να ανταποκρίνονται σε πολλαπλούς ρόλους και λειτουργίες, να δημιουργούν το περιβάλλον εργασίας τους και να το οργανώνουν, να αποφασίζουν και να ενεργούν κατάλληλα για την εκπλήρωση των στόχων τους, χωρίς άμεση αναφορά σε κάποιον άλλον.

Ο ρόλος του επισκέπτη υγείας στον Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1

Τύποι του σακχαρώδη διαβήτη

Ο  σακχαρώδης Διαβήτης τύπου Ι είναι μια χρόνια νόσος, η οποία αλλάζει την καθημερινότητα των ατόμων και επηρεάζει την ζωή τους. Απαιτεί μεταβολές στον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς για όλη τη μετέπειτα ζωή όπως και συνεχή παρακολούθηση και φροντίδα. Για αυτό το λόγο ο ρόλος του επισκέπτη υγείας τόσο κατά τη διάγνωση όσο και κατά την εκπαίδευση είναι σημαντικός και απαραίτητος.

Ο Ρόλος του Επισκέπτη Υγείας στην περιεμμηνοπαυσιακή γυναίκα

Η ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ

Ο φόβος της γυναίκας για τον ερχομό της εμμηνόπαυσης, δυστυχώς υφίσταται ακόμη στις μέρες μας. Αυτός ο φόβος ενισχύεται όχι μόνο από την ορμονική ανεπάρκεια, που εγκαθίσταται, και τις συνέπειές της, αλλά ακόμη και από τον τρόπο που η κοινωνία αντιδρά απέναντι στις αλλαγές αυτές. Για το λόγο αυτό, μικρός μόνο αριθμός γυναικών ομολογούν τον ερχομό της εμμηνόπαυσης.

Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος

Το κάπνισμα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) είναι υπεύθυνο για τον θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, ετησίως. Αποτελεί μια χρόνια υποτροπιάζουσα κατάσταση και πολλές φορές η θεραπεία της είναι δύσκολη.

Ο ρόλος του επισκέπτη-τρία υγείας στον καρκίνο του ενδομητρίου.

Εισαγωγή

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος αφορά στην εξέταση υγιών και ασυμπτωματικών ατόμων, επιτρέπει την ανίχνευση της νόσου σε πρώιμο στάδιο, κατά το οποίο η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι αποτελεσματικότερη. Η προσφορά της οφείλεται στη βελτίωση της πρόγνωσης της νόσου, της ποιότητας ζωής του ασθενούς, στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και στο οικονομικό όφελος από την αποφυγή πολυδάπανων εξετάσεων και θεραπειών μιας προχωρημένης μορφής της νόσου.(WHO 1968)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ και ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ και ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον τομέα της Υγείας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών με το σχεδιασμό ανάπτυξη-εφαρμογή και αξιολόγηση παροχής όλων των Υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης.