Λίπωμα

Λίπωμα

Το λίπωμα αποτελεί ένα ογκίδιο, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, με έμφαση στους άνδρες και, συγκεκριμένα, μεταξύ 40 και 60 ετών.

Λίπωμα – Τι είναι;

Ως λίπωμα ορίζεται ο καλοήθης όγκος που βρίσκεται στον ιστό κάτω από το δέρμα. Είναι μαλακό κατά την ψηλάφηση και μπορεί να μετακινηθεί με την πίεση του δακτύλου ή την κίνηση του σώματος. Αν το λίπωμα-ογκίδιο γίνει σκληρό τότε χρήζει αφαίρεσης και βιοψίας, ενώ μπορεί να αφαιρεθεί τόσο για αισθητικούς όσο και προληπτικούς λόγους.

Σμηγματογόνος κύστη

Σμηγματογόνος κύστη

Η σμηγματογόνος κύστη αποτελεί μια συχνή πάθηση των σμηγματογόνων αδένων, που μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία.

Σμηγματογόνος κύστη: Τι είναι;
Η σμηγματογόνος κύστη αφορά σε δημιουργία σμήγματος (κύστης) κάτω από το δέρμα. Είναι συνήθως μικρή και ψηλαφητή, ενώ είναι πολύ σημαντικό ότι ανήκει στους καλοήθεις όγκους που εμφανίζονται στο δέρμα και δεν μετατρέπεται σε κακοήθη.

Συμπληρώματα διατροφής και doping

Η χρήση ουσιών με στόχο τη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης σημειώνεται από αρχαιοτάτων χρόνων, σε διάφορους λαούς και πολιτισμούς. Στην Κίνα το 3000 π.Χ [...]

Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια σε τυχαίο έλεγχο

Μεσήλικας άνδρας, με ελεύθερο καρδιολογικό ιστορικό πέραν μίας ήπιας υπερτάσεως, προσήλθε στο ιατρείο λόγω άτυπων συμπτωμάτων (που στην πορεία φάνηκε [...]

Η συμβολή της ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ στη θεραπεία του πυρετού στα παιδιά.

Η συμβολή της ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ στη θεραπεία του πυρετού στα παιδιά.

Ως πυρετός, καλείται η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος πέραν των φυσιολογικών τιμών. Οι φυσιολογικές τιμές, έχουν ορισθεί στους 36,5 βαθμούς Κελσίου [...]

Λίπωμα

Λίπωμα

Το λίπωμα αποτελεί ένα ογκίδιο, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, με έμφαση στους άνδρες και, συγκεκριμένα, μεταξύ 40 και 60 ετών.

Λίπωμα – Τι είναι;

Ως λίπωμα ορίζεται ο καλοήθης όγκος που βρίσκεται στον ιστό κάτω από το δέρμα. Είναι μαλακό κατά την ψηλάφηση και μπορεί να μετακινηθεί με την πίεση του δακτύλου ή την κίνηση του σώματος. Αν το λίπωμα-ογκίδιο γίνει σκληρό τότε χρήζει αφαίρεσης και βιοψίας, ενώ μπορεί να αφαιρεθεί τόσο για αισθητικούς όσο και προληπτικούς λόγους.

Σμηγματογόνος κύστη

Σμηγματογόνος κύστη

Η σμηγματογόνος κύστη αποτελεί μια συχνή πάθηση των σμηγματογόνων αδένων, που μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία.

Σμηγματογόνος κύστη: Τι είναι;
Η σμηγματογόνος κύστη αφορά σε δημιουργία σμήγματος (κύστης) κάτω από το δέρμα. Είναι συνήθως μικρή και ψηλαφητή, ενώ είναι πολύ σημαντικό ότι ανήκει στους καλοήθεις όγκους που εμφανίζονται στο δέρμα και δεν μετατρέπεται σε κακοήθη.

Λίπωμα

Λίπωμα

Το λίπωμα αποτελεί ένα ογκίδιο, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, με έμφαση στους άνδρες και, συγκεκριμένα, μεταξύ 40 και 60 ετών.

Λίπωμα – Τι είναι;

Ως λίπωμα ορίζεται ο καλοήθης όγκος που βρίσκεται στον ιστό κάτω από το δέρμα. Είναι μαλακό κατά την ψηλάφηση και μπορεί να μετακινηθεί με την πίεση του δακτύλου ή την κίνηση του σώματος. Αν το λίπωμα-ογκίδιο γίνει σκληρό τότε χρήζει αφαίρεσης και βιοψίας, ενώ μπορεί να αφαιρεθεί τόσο για αισθητικούς όσο και προληπτικούς λόγους.

Σμηγματογόνος κύστη

Σμηγματογόνος κύστη

Η σμηγματογόνος κύστη αποτελεί μια συχνή πάθηση των σμηγματογόνων αδένων, που μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία.

Σμηγματογόνος κύστη: Τι είναι;
Η σμηγματογόνος κύστη αφορά σε δημιουργία σμήγματος (κύστης) κάτω από το δέρμα. Είναι συνήθως μικρή και ψηλαφητή, ενώ είναι πολύ σημαντικό ότι ανήκει στους καλοήθεις όγκους που εμφανίζονται στο δέρμα και δεν μετατρέπεται σε κακοήθη.