Ιάτωρ και Φύση

Η βοήθεια από τη Φύση ήταν το πρωταρχικό Φάρμακο που είχε ο άνθρωπος από τα Αρχαία χρόνια.
Πολλά συστατικά φαρμάκων προέρχονται από τα Βότανα.
Παρακάτω μπορείτε να επιλέξετε το γράμμα που επιθυμείτε και να βρείτε το ανάλογο Βότανο και τις ιδιότητές του.

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Ρ

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω