Τι είναι η αμνιοπαρακέντηση

amniocentesis1_gr

Λήψη τροφοβλάστης / αμνιοπαρακέντηση

Η λήψη τροφοβλάστης (βιοψία από τον πλακούντα) και η αμνιοπαρακέντηση (λήψη αμνιακού υγρού) είναι επεμβατικές μέθοδοι για τον έλεγχο των χρωμοσωματικών ανωμαλιών του εμβρύου.

Η λήψη τροφοβλάστης γίνεται περί την 11η εβδομάδα της κύησης και πραγματοποιείται υπό υπερηχογραφικό έλεγχο η εισαγωγή μιας λεπτής βελόνας στον πλακούντα και η λήψη του υλικού (χοριακές λάχνες) που αποστέλλεται για γενετικό έλεγχο.
Η αμνιοπαρακέντηση γίνεται περί τη 16η εβδομάδα υπό υπερηχογραφικό έλεγχο, με την εισαγωγή μιας λεπτής βελόνας στον αμνιακό σάκο και τη λήψη αμνιακού υγρού το οποίο αποστέλλεται για γενετικό έλεγχο.
Με τις δύο αυτές μεθόδους εξετάζεται ο αριθμός και η ακεραιότητα των χρωμοσωμάτων του εμβρύου, αποκλείοντας έτσι χρωμοσωματικές ανωμαλίες. Τόσο στη λήψη της τροφοβλάστης όσο και στην αμνιοπαρακέντηση υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος αποβολής (0,5-1%).

http://www.gaiamaternity.gr/