ΚΥΣΤΑΔΕΝΩΜΑ ΩΟΘΗΚΗΣ

ovary1

Αποτελεί το 20% όλων των καλοηθών όγκων των ωοθηκών και είναι το δεύτερο πιο συχνό καλοήθες επιθηλιακό νεόπλασμα του οργάνου (μετά το ορώδες ωοθηκικό νεόπλασμα).

Εμφανίζεται στη μέση ηλικία 3η -5η δεκαετία, σπάνια πριν την εφηβεία και μετά την εμμηνόπαυση. Συνήθως εντοπίζονται ετερόπλευρα ενώ σε ποσοστό 5% αμφοτερόπλευρα.

Το κυσταδένωμα απεικονίζεται σαν μια, μερικές φορές τεράστια (έως και 30cm), πολύχωρη κύστη με πολλαπλά λεπτά διαφραγμάτια, ενώ συχνά η κύστη έχει πρωτεϊνικό περιεχόμενο.

Στο υπερηχογράφημα θα δούμε εσωτερικά ηχωγενή στοιχεία, στην αξονική τομογραφία η μάζα θα εμφανίζει κυστικά και συμπαγή στοιχεία ενώ στην MRI περιοχές με σήμα υψηλής έντασης μπορεί να υπάρχουν και σε Τ1 ακολουθίες( εάν περιέχουν πρωτεινικό υλικό).

Ο διαχωρισμός της βλάβης από το κυσταδενοκαρκίνωμα είναι πολύ δύσκολος.
Μπορεί να υποστεί ρήξη και έτσι να έχουμε την δημιουργία ψευδομυξώματος του περιτοναίου.

Βιβλιογραφία

1. Lee J., Sagel S., Stanley R., Heiken. Computed body tomography with MRI correlation.

2. Wolfrag Dähnert: Radiology Review Manual

3. Rumack C., Wilson S., Charboneau J. W.: Diagnostic Ultrasound.