ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ-ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΟΥΡΑ

Στα φυσιολογικά ούρα δεν υπάρχει φυσιολογική αιμοσφαιρίνη. Υπάρχουν όμως ερυθρά αιμοσφαίρια, περίπου 1000 σε κάθε ml ούρων. Χρειάζονται όμως πάνω από 50.000/ml ερυθρά για να πάρουμε θετική αντίδραση αιμοσφαιρίνης και για να δούμε τα ερυθρά στην μικροσκοπική εξέταση.
Ελεύθερη αιμοσφαιρίνη στα ούρα εμφανίζεται όταν υπάρχει αιμόλυση στο αίμα για οποιονδήποτε λόγο, όπως κρίσεις αιμολυτικής αναιμίας, αντιδράσεις μετάγγισης, δηλητηρίαση από χημικές ή τοξικές ουσίες.