Εγχείρηση κατά Ross

Εγχείρηση κατά Ross Facebooktwitterpinterest

Οι νεαροί ασθενείς με δυσπλαστικές αορτικές βαλβίδες, που χρήζουν αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας, μπορούν να υποβληθούν και σε μία εναλλακτική επέμβαση (πλην της αντικατάστασης με βιολογική ή μηχανική βαλβίδα) που ονομάζεται εγχείρηση κατά Ross.

Τόσο οι μηχανικές όσο και οι βιολογικές βαλβίδες έχουν αρκετά μειονεκτήματα, με κυριότερα την υποχρεωτική λήψη αντιπηκτικών για τους ασθενείς με μηχανική βαλβίδα, και την εκφύλιση με την πάροδο του χρόνου για τις βιολογικές βαλβίδες.

Τα μειονεκτήματα αυτά μεγεθύνονται σε πολύ νεαρές ηλικίες (παιδιά, έφηβοι και νέοι κάτω των 30 ετών) και ειδικά στις γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας.

Η τοποθέτηση της πνευμονικής βαλβίδας στη θέση της αορτικής περιγράφηκε σαν μέθοδος αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας από τον Ross το 1967 και τα μακροχρόνια αποτελέσματα που δημοσίευσε το 1991 έδωσαν νέο ενδιαφέρον στην επέμβαση.

Η καρδιοχειρουργική μου ομάδα εφαρμόζει την επέμβαση κατά Ross με εξαιρετικά αποτελέσματα από το 1999.

Facebooktwitterpinterest

Στείλτε τις απορίες σας

Στείλτε τις απορίες σας στο Γιατρό - Συγγραφέα του παραπάνω άρθρου
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.