Χολερυθρίνη

Ολική χολερυθρίνη, Νεογνική χολερυθρίνη, TBIL
Επιστημονική ονομασία :Χολερυθρίνη
Σχετικές εξετάσεις :Liver Panel, GGT

Όταν τα επίπεδα της χολερυθρίνης είναι υψηλά εμφανίζεται ίκτερος και απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις για να προσδιοριστεί η αιτία. Πάρα πολλή χολερυθρίνη μπορεί να σημαίνει υπερβολική παραγωγή της (συνήθης αιτία: αιμόλυση ) ή ότι το ήπαρ δεν μπορεί να απομακρύνει επαρκώς και έγκαιρα την χολερυθρίνη (λόγω απόφραξης των χοληφόρων, ηπατικών νόσων (όπως κίρρωση, οξεία ηπατίτιδα ) ή κληρονομούμενα προβλήματα μεταβολικού ελέγχου της χολερυθρίνης.
Τα επίπεδα χολερυθρίνης είναι συχνά πολύ υψηλά σε νεογνά, κυρίως 1 ως 3 ημερών. Αυτό καλείται μερικές φορές φυσιολογικός νεογνικός ίκτερος . Στις πρώτες 24 ώρες της ζωής περίπου το 50% των νεογνών και ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό πρόωρων νεογνών μπορεί να εμφανίσουν υψηλό επίπεδο χολερυθρίνης. Αυτό οφείλεται στο ότι κατά τη γέννηση το ήπαρ του νεογνού δεν είναι πλήρως ώριμο και δεν έχει την ικανότητα να διαχειριστεί καλά την χολερυθρίνη. Αυτή η κατάσταση συνήθως θεραπεύεται από μόνη της σε λίγες ημέρες. Σε άλλες περιστάσεις, τα ερυθρά αιμοσφαίρια του νεογνού μπορεί να καταστρέφονται λόγω ασυμβατότητας του αίματος του νεογνού και της μητέρας κατάσταση που καλείται αιμολυτική νόσος των νεογνών.
Στους ενήλικες ή στα μεγαλύτερα παιδιάη χολερυθρίνη προσδιορίζεται για την διάγνωση ή και την παρακολούθηση ηπατικών νόσων, όπως κίρρωση, ηπατίτιδα ή πέτρες στην χοληδόχο κύστη. Ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο ή άλλες αιτίες αιμολυτικής αναιμίας μπορεί να έχουν επεισόδια όπου συμβαίνει υπερβολική καταστροφή ερυθρών αιμοσφαιρίων, αυξάνοντας τα επίπεδα της χολερυθρίνης.

Πότε παραγγέλλεται ;
Ο ιατρός συνήθως θα παραγγείλει προσδιορισμό χολερυθρίνης μαζί με άλλες εργαστηριακές εξετάσεις (αλκαλική φωσφατάση , αμινοτρανσφεράση του ασπαρτικού οξέος, αμινοτρανσφεράση της αλανίνης ) για ένα ασθενή που έχει συμπτώματα ανωμαλιών στην ηπατική λειτουργία. Προσδιορισμός χολερυθρίνης μπορεί να παραγγελθεί όταν ο ασθενής έχει ίκτερο (κιτρίνισμα των ματιών ή του δέρματος), ιστορικό υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, υπάρχει υποψία τοξικής επίδρασης φαρμάκων ή έχει εκτεθεί σε ιούς ηπατίτιδας. Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν σκούρα ούρα, στο χρώμα του κεχριμπαριού, ναυτία, έμετο, πόνο στην κοιλία και/ή πρήξιμο. Εξάντληση και γενική κακουχία συχνά συνοδεύουν χρόνια ηπατική νόσο. Ο προσδιορισμός της χολερυθρίνης στα νεογνά θεωρείται υποχρεωτική ιατρική πρακτική.

Τι σημαίνει το αποτέλεσμα της εξέτασης;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι διαθέσιμο ένα τυπικό εύρος αναφοράς για αυτή την εξέταση. Επειδή οι τιμές αναφοράς εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, που περιλαμβάνουν την ηλικία του ασθενούς, το φύλο, την πληθυσμιακή ομάδα και την μέθοδο προσδιορισμού, τα αριθμητικά αποτελέσματα έχουν διαφορετική σημασία από εργαστήριο σε εργαστήριο. Το απαντητικό σας πρέπει να περιλαμβάνει το εύρος αναφοράς για την εξέταση, που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο εργαστήριο. Το Lab Tests Online συνιστά θερμά να συζητήσετε τα αποτελέσματα της εξέτασης σας με τον γιατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες για το εύρος αναφοράς παρακαλούμε να διαβάσετε το άρθρο Εύρος Αναφοράς και Τι Σημαίνει. Reference Ranges and What They Mean

Νεογνά: Υπερβολική χολερυθρίνη μπορεί να καταστρέψει τα αναπτυσσόμενα εγκεφαλικά κύτταρα στα μωρά και να προκαλέσει πνευματική καθυστέρηση, φυσικές ανωμαλίες ή τύφλωση. Είναι πολύ σημαντικό η χολερυθρίνη στα νεογνά να μην αυξηθεί πολύ. Όταν το επίπεδο της χολερυθρίνης είναι πάνω από κάποιο κρίσιμο όριο ενεργοποιούνται ειδικά θεραπευτικά σχήματα για να το μειώσουν. Υπερβολικά επίπεδα χολερυθρίνης μπορεί να είναι αποτέλεσμα καταστροφής ερυθρών αιμοσφαιρίων, λόγω ασυμβατότητας του παράγοντα Ρέζους (Η μητέρα είναι Ρέζους αρνητική [ Rh -], ο πατέρας είναι Ρέζους θετικός [ Rh +] και το έμβρυο είναι Rh +. Τότε η μητέρα αναπτύσσει αντισώματα εναντίον των ερυθρών αιμοσφαιρίων του νεογνού, που τα καταστρέφουν.)
Ενήλικες και παιδιά: Τα επίπεδα χολερυθρίνης μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την διάγνωση ηπατικής βλάβης/νόσου ή για την παρακολούθηση της πορείας του ίκτερου. Αν η έμμεση χολερυθρίνη είναι αυξημένη, μπορεί να υπάρχει κάποιου είδους απόφραξη του ήπατος ή των χοληφόρων, ηπατίτιδα , τραυματισμός του ήπατος, αντίδραση στη λήψη φαρμάκων ή μακροχρόνια κατάχρηση οινοπνευματος. Αυξημένα επίπεδα χολερυθρίνης παρατηρούνται και σε κληρονομούμενες διαταραχές που προκαλούνται από ανώμαλο μεταβολισμό της χολερυθρίνης (σύνδρομα Gilbert , Rotor , Dubin – Johnson , Crigler – Najjar ).

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ξέρω;
Τα κλινικά εργαστήρια προσδιορίζουν την άμεση χολερυθρίνη, παράλληλα με την ολική. Η σχέση των επιπέδων ολικής και άμεσης χολερυθρίνης δίδει πολύτιμες πληροφορίες για την αιτία του υψηλού επιπέδου ολικής χολερυθρίνης.
Αν και η χολερυθρίνη μπορεί να παρεμποδίσει την ανάπτυξη του εγκεφάλου των νεογνών (μέχρι την ηλικία των 2–4 εβδομάδων περίπου), η υψηλή χολερυθρίνη σε μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες δεν παρουσιάζει τον ίδιο κίνδυνο. Σε μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες ο «φραγμός αίματος εγκεφάλου» είναι καλύτερα ανεπτυγμένος και δεν επιτρέπει στη χολερυθρίνη να τον διασχίσει. Αυξημένα επίπεδα σε παιδιά και ενήλικες, εντούτοις, υποδεικνύουν ιατρική κατάσταση που πρέπει να αξιολογηθεί και να αντιμετωπιστεί.
Τα επίπεδα της χολερυθρίνης τείνουν να είναι λίγο υψηλότερα στους άνδρες απ’ ότι στις γυναίκες. Οι Αφρικανοί έχουν χαμηλότερες τιμές. Έντονη φυσική άσκηση μπορεί επίσης να αυξήσει τα επίπεδα της χολερυθρίνης.