Αφαίρεση σπλήνας και πώς σχετίζεται με τη διατροφή.

Ένα από τα σημαντικά όργανα του ανθρώπινου σώματος, είναι ο σπλήνας.
Πριν αναλυθεί η βασική σχέση της διατροφής με τη ζωή μετά την σπληνεκτομή, κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία σύντομη αναφορά, περί της λειτουργίας του σπλήνα.
Ο σπλήνας είναι ένα βασικό όργανο, στο μέγεθος της παλάμης ενός μέσου ανθρώπου.

Ρήξη Χιαστού: Aπαντήσεις στις 11 πιο συχνές ερωτήσεις σας

Ρήξη Χιαστού: Aπαντήσεις στις 11 πιο συχνές ερωτήσεις σας

Ρήξη Χιαστού Η ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου είναι ένας από τους πιο συχνούς αθλητικούς τραυματισμούς στο γόνατο. Παρατηρείται πιο συχνά σε [...]

Οδηγίες Στοματικής Υγιεινής

Οδηγίες Στοματικής Υγιεινής

◊Η συστηματική και σωστή στοματική υγιεινή είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα για τα δόντια και τα ούλα σας. ◊Τα υγιή δόντια όχι μόνο σας κάνουν να [...]

Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών και πως επηρεάζει τη γονιμότητα

Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών και πως επηρεάζει τη γονιμότητα

Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να καταστήσουν το σύνδρομο αυτό προτεραιότητα στους ελέγχους υγείας.  Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών [...]

Αφαίρεση σπλήνας και πώς σχετίζεται με τη διατροφή.

Ένα από τα σημαντικά όργανα του ανθρώπινου σώματος, είναι ο σπλήνας.
Πριν αναλυθεί η βασική σχέση της διατροφής με τη ζωή μετά την σπληνεκτομή, κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία σύντομη αναφορά, περί της λειτουργίας του σπλήνα.
Ο σπλήνας είναι ένα βασικό όργανο, στο μέγεθος της παλάμης ενός μέσου ανθρώπου.

Αφαίρεση σπλήνας και πώς σχετίζεται με τη διατροφή.

Ένα από τα σημαντικά όργανα του ανθρώπινου σώματος, είναι ο σπλήνας.
Πριν αναλυθεί η βασική σχέση της διατροφής με τη ζωή μετά την σπληνεκτομή, κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία σύντομη αναφορά, περί της λειτουργίας του σπλήνα.
Ο σπλήνας είναι ένα βασικό όργανο, στο μέγεθος της παλάμης ενός μέσου ανθρώπου.