Αφαίρεση σπλήνας και πώς σχετίζεται με τη διατροφή.

Ένα από τα σημαντικά όργανα του ανθρώπινου σώματος, είναι ο σπλήνας.
Πριν αναλυθεί η βασική σχέση της διατροφής με τη ζωή μετά την σπληνεκτομή, κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία σύντομη αναφορά, περί της λειτουργίας του σπλήνα.
Ο σπλήνας είναι ένα βασικό όργανο, στο μέγεθος της παλάμης ενός μέσου ανθρώπου.

Νέο τεστ είναι πιο αποτελεσματικό στη διάγνωση του καρκίνου του ενδομητρίου

Νέο τεστ είναι πιο αποτελεσματικό στη διάγνωση του καρκίνου του ενδομητρίου

Ένα νέο, φθηνό μοριακό τεστ PCR φάνηκε ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στη διάγνωση του καρκίνου του ενδομητρίου και μπορεί να μειώσει την ανάγκη για [...]

Ίδρωσα… έχασα θερμίδες ή όχι ;

Ίδρωσα… έχασα θερμίδες ή όχι ;

Η εφίδρωση είναι ο φυσικός τρόπος του σώματος να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος. Αυτό το κάνει απελευθερώνοντας νερό και αλάτι, το οποίο [...]

Συμπτώματα καρωτιδικής νόσου

Η καρωτιδική νόσος μπορεί να εξελίσσεται επί σειρά ετών χωρίς συμπτώματα (ασυμπτωματική), τουλάχιστον στα αρχικά της στάδια. Το πρώτο σύμπτωμα μπορεί να [...]

Αφαίρεση σπλήνας και πώς σχετίζεται με τη διατροφή.

Ένα από τα σημαντικά όργανα του ανθρώπινου σώματος, είναι ο σπλήνας.
Πριν αναλυθεί η βασική σχέση της διατροφής με τη ζωή μετά την σπληνεκτομή, κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία σύντομη αναφορά, περί της λειτουργίας του σπλήνα.
Ο σπλήνας είναι ένα βασικό όργανο, στο μέγεθος της παλάμης ενός μέσου ανθρώπου.

Αφαίρεση σπλήνας και πώς σχετίζεται με τη διατροφή.

Ένα από τα σημαντικά όργανα του ανθρώπινου σώματος, είναι ο σπλήνας.
Πριν αναλυθεί η βασική σχέση της διατροφής με τη ζωή μετά την σπληνεκτομή, κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία σύντομη αναφορά, περί της λειτουργίας του σπλήνα.
Ο σπλήνας είναι ένα βασικό όργανο, στο μέγεθος της παλάμης ενός μέσου ανθρώπου.