Η Janssen Ανακοινώνει Αποτελέσματα από τη Μελέτη Φάσης 3 MAIA

Η Janssen Ανακοινώνει Αποτελέσματα από τη Μελέτη Φάσης 3 MAIA Facebooktwitterpinterest

 που Δείχνουν Σημαντικό ‘Οφελος Συνολικής Επιβίωσης για τη Θεραπεία με daratumumab σε Ασθενείς με Νεοδιαγνωσθέν Πολλαπλούν Μυέλωμα οι οποίοι  είναι Ακατάλληλοι για Μεταμόσχευση.

 Μετά από σχεδόν 5 έτη παρακολούθησης, η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου δεν επιτεύχθηκε, και παρατηρήθηκε σημαντικό όφελος συνολικής επιβίωσης. Τα δεδομένα θα παρουσιαστούν ως έκτακτη περίληψη στο Διαδικτυακό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας (EHA).

Η Φαρμακευτική Εταιρεία Janssen της Johnson & Johnson ανακοίνωσε αποτελέσματα συνολικής επιβίωσης (OS) από τη μελέτη Φάσης 3 MAIA (NCT02252172) τα οποία δείχνουν ότι η προσθήκη daratumumab σε λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη (D-Rd) οδήγησε σε στατιστικά σημαντικό όφελος επιβίωσης σε σχέση με τη θεραπεία μόνο με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη (Rd) σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν πολλαπλούν μυέλωμα (ΝΔΠΜ) οι οποίοι  ήταν ακατάλληλοι για αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (ΑΜΜΑΚ) και έλαβαν θεραπεία έως την εξέλιξη της νόσου.[i] Τα δεδομένα αυτά αναδείχθηκαν στη Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας (EHA) 2021 και θα παρουσιαστούν ως έκτακτη περίληψη κατά τη διάρκεια του Διαδικτυακού Συνεδρίου της EHA (Περίληψη #LB1901).

 

Στην προκαθορισμένη ενδιάμεση ανάλυση της OS διαπιστώθηκε ότι έπειτα από διάμεση παρακολούθηση σχεδόν 5 ετών (56,2 μηνών), παρατηρήθηκε μείωση του κινδύνου θανάτου κατά 32 τοις εκατό στο σκέλος που έλαβε θεραπεία με D-Rd έναντι του σκέλους που έλαβε Rd.1 Η διάμεση OS δεν επιτεύχθηκε σε κανένα από τα δύο σκέλη [λόγος κινδύνου (HR): 0,68, 95 τοις εκατό διάστημα εμπιστοσύνης (CI), 0,53-0,86, p=0,0013].1 Η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) δεν επιτεύχθηκε μετά από σχεδόν 5 έτη και το όφελος στην PFS που παρατηρήθηκε με την D-Rd διατηρήθηκε, με μείωση του κινδύνου για εξέλιξη της νόσου ή θάνατο κατά 47 τοις εκατό [HR: 0,53, 95 τοις εκατό CI, 0,43-0,66, p<0,0001].1 Αναμένεται ότι τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για την υποβολή μελλοντικών αιτημάτων προς τις κανονιστικές αρχές.

 

«Με κάθε υποτροπή, η θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος γίνεται πιο πολύπλοκη. Για αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να πετυχαίνουμε βαθιές θεραπευτικές ανταποκρίσεις και βελτιωμένη επιβίωση  με την πρώτη γραμμή θεραπείας», ανέφερε ο Thierry Facon*, M.D., Καθηγητής Αιματολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λιλ στη Γαλλία και ερευνητής της μελέτης. «Τα αποτελέσματα αυτά συνηγορούν ξεκάθαρα υπέρ της χρήσης του συνδυασμού daratumumab, λεναλιδομίδης και δεξαμεθαζόνης ως νέου πρότυπου φροντίδας για την παράταση της επιβίωσης και τη βελτίωση των κλινικών εκβάσεων σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν πολλαπλούν μυέλωμα οι οποίοι  είναι ακατάλληλοι για μεταμόσχευση».

Όλοι οι ασθενείς που εντάχθηκαν στη μελέτη MAIA (n=737) είχαν διαγνωστεί με ΝΔΠΜ, ήταν  ακατάλληλοι για υψηλής δόσης χημειοθεραπεία  και ΑΜΜΑΚ, και έλαβαν θεραπεία με  D-Rd (n=368) ή Rd (n=369) σε κύκλους των 28 ημερών. Οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία μέχρι την εξέλιξη της νόσου ή την εμφάνιση μη αποδεκτής τοξικότητας.1 Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν τα 73 έτη (εύρος: 45-90 έτη). Η διάμεση PFS δεν επιτεύχθηκε με το D-Rd ενώ ήταν 34,4 μήνες με το Rd [HR, 0,53, 95 τοις εκατό CI, 0,43-0,66, p<0,0001]. Από τους 186 ασθενείς στο σκέλος του Rd που έλαβαν επακόλουθη θεραπεία, το 46 τοις εκατό έλαβε daratumumab.1

 

Επιπρόσθετα νέα ευρήματα από την ανάλυση της μακροχρόνιας παρακολούθησης στη μελέτη MAIA:

  • Το εκτιμώμενο ποσοστό 5ετούς OS ήταν 66 τοις εκατό με το D-Rd έναντι 53 τοις εκατό με το Rd (HR: 0,68, 95 τοις εκατό CI, 0,53-0,86, p=0,0013).1
  • Το εκτιμώμενο ποσοστό 5ετούς PFS ήταν 53 τοις εκατό με το D-Rd έναντι 29 τοις εκατό με το Rd [HR: 0.53, 95 τοις εκατό CI, 0,43-0,66, p<0,0001].1
  • Ο διάμεσος χρόνος έως την επόμενη θεραπεία δεν επιτεύχθηκε με το D-Rd ενώ ήταν 42,4 μήνες με το Rd [HR, 0,47, 95 τοις εκατό CI, 0,37-0,59, p<0,0001].1
  • Το επικαιροποιημένο ποσοστό συνολικής ανταπόκρισης (ORR) ήταν 93 τοις εκατό με το D-Rd έναντι 82 τοις εκατό με το Rd.1

 

Δεν προέκυψαν νέα ζητήματα ασφάλειας στο σκέλος του D-Rd. Τα ανεπιθύμητα συμβάντα Βαθμού 3 ή 4 που εμφανίστηκαν πιο συχνά κατά τη θεραπεία ήταν ουδετεροπενία (D-Rd: 54 τοις εκατό, Rd: 37 τοις εκατό), πνευμονία (D-Rd: 19 τοις εκατό, Rd: 11 τοις εκατό), αναιμία (D-Rd: 17 τοις εκατό, Rd: 22 τοις εκατό) και λεμφοπενία (D-Rd: 16 τοις εκατό, Rd: 11 τοις εκατό).1

 

«Τα τελευταία  αποτελέσματα από τη μελέτη MAIA αναδεικνύουν  την επίπτωση που έχει το συγκεκριμένο σχήμα συνδυασμού με daratumumab στη μακροχρόνια επιβίωση όταν χορηγείται ως θεραπεία πρώτης γραμμής, καθιερώνοντας ακόμα περισσότερο το daratumumab ως βασική αγωγή στη θεραπευτική αντιμετώπιση του πολλαπλού μυελώματος», εξήγησε ο Craig Tendler, M.D., Αντιπρόεδρος Ύστερης Ανάπτυξης και Παγκόσμιων Ιατρικών Υποθέσεων του Τομέα Ογκολογίας, Janssen Research & Development, LLC. «Τα αποτελέσματα αυτά χαρίζουν ελπίδα και αισιοδοξία στους νεοδιαγνωσμένους ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα που αναζητούν αποτελεσματικά θεραπευτικά σχήματα τα οποία  βελτιώνουν τις μακροπρόθεσμες εκβάσεις και αποτυπώνουν τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να διερευνούμε το πλήρες δυναμικό του daratumumab στο πολλαπλούν μυέλωμα».

 

«Αν και το πολλαπλούν μυέλωμα είναι μία ανίατη αιματολογική κακοήθεια που εμφανίζει πολλές δυσκολίες στη θεραπεία, με μεγάλη ικανοποίηση βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο θεραπευτικό σχήμα που βασίζεται στο daratumumab σε συνδυασμό με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη συνεχίζει να προσφέρει θετικά αποτελέσματα συνολικής επιβίωσης και επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν πολλαπλούν μυέλωμα και στο πλαίσιο της παρατεταμένης παρακολούθησης» ανέφερε ο Edmond Chan, Επικεφαλής EMEA του Θεραπευτικού Τομέα Αιματολογίας της Janssen-Cilag Ltd. «Τα νέα ευρήματα από τη μελέτη MAIA ενδυναμώνουν τον μετασχηματιστικό ρόλο του daratumumab στο πολλαπλούν μυέλωμα και αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη δέσμευσή μας να αλλάξουμε τη σημασία που έχει η διάγνωση του πολλαπλού μυελώματος για τους ασθενείς».

http://www.janssen.com/greece/

 

 

Σχετικά με τη μελέτη MAIA[ii]

Στην τυχαιοποιημένη, ανοιχτή, πολυκεντρική μελέτη Φάσης 3 MAIA εντάχθηκαν 737 νεοδιαγνωσμένοι ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα, μη κατάλληλοι για υψηλής δόσης χημειοθεραπεία και ΑΜΜΑΚ, ηλικίας 45-90 ετών (διάμεση ηλικία τα 73 έτη).1 Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν ώστε να λάβουν θεραπεία με daratumumab-Rd (D-Rd) ή μόνο Rd σε κύκλους των 28 ημερών. Στο σκέλος του D-Rd, οι ασθενείς έλαβαν daratumumab σε δόση 16 mg/kg ως ενδοφλέβια έγχυση, εβδομαδιαία για τους Κύκλους 1 – 2, κάθε δύο εβδομάδες για τους Κύκλους 3 – 6 και κάθε 4 εβδομάδες για τους Κύκλους 7 και εφεξής.1 Οι ασθενείς στα σκέλη θεραπείας με D-Rd και Rd έλαβαν 25 mg λεναλιδομίδης τις Ημέρες 1 – 21 κάθε κύκλου 28 ημερών και δεξαμεθαζόνη σε δόση 40 mg μία φορά την εβδομάδα σε κάθε κύκλο. Και στα δύο σκέλη, οι ασθενείς συνέχισαν τη θεραπεία μέχρι την εξέλιξη της νόσου ή την εμφάνιση μη αποδεκτής τοξικότητας.1

 

Παλαιότερα αποτελέσματα από τη μελέτη MAIA αποτέλεσαν τη βάση για την έγκριση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕC), του daratumumab σε συνδυασμό με Rd, σηματοδοτώντας έτσι την πρώτη έγκριση ενός μονοκλωνικού αντισώματος έναντι του CD-38 για τους ασθενείς με ΝΔΠΜ οι οποίοι  είναι ακατάλληλοι για μεταμόσχευση. Τα δεδομένα αυτά δημοσιεύθηκαν επίσης στο περιοδικό The New England Journal of Medicine το 2019.

 

Σχετικά με το daratumumab

Τον Αύγουστο του 2012, η Janssen Biotech, Inc. και η Genmab A/S συνήψαν μια παγκόσμια συμφωνία με την οποία παραχωρήθηκε στη Janssen αποκλειστική άδεια για την ανάπτυξη, την παρασκευή και τη διάθεση στην αγορά του daratumumab. Από την κυκλοφορία του daratumumab, εκτιμάται ότι σχεδόν 190.000 ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με το φάρμακο αυτό σε ολόκληρο τον κόσμο.[iii] Το daratumumab είναι επίσης το μόνο αντίσωμα κατά του CD38 που έχει λάβει έγκριση για υποδόρια χορήγηση για τη θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα (ΠΜ). Το daratumumab για υποδόρια χρήση περιέχει ανασυνδυασμένη ανθρώπινη υαλουρονιδάση PH20 (rHuPH20), την τεχνολογία χορήγησης φαρμάκων ENHANZE® της εταιρείας Halozyme.[iv]

 

Το CD38 είναι μια πρωτεΐνη της κυτταρικής επιφάνειας που έχει υψηλή έκφραση στα κύτταρα του ΠΜ, ανεξάρτητα από το στάδιο της νόσου. Το daratumumab προσδένεται στο CD38 και επιφέρει τονθάνατο των μυελωματικών κυττάρων μέσω μιας σειράς ανοσομεσολαβούμενων μηχανισμών δράσης, όπως είναι η εξαρτώμενη από το συμπλήρωμα κυτταροτοξικότητα (CDC), η εξαρτημένη από αντίσωμα, κυτταρικά επαγόμενη κυτταροτοξικότητα (ADCC) και η εξαρτημένη από αντίσωμα, κυτταρική φαγοκυττάρωση (ADCP), καθώς και μέσω της απόπτωσης, στην οποία μια αλληλουχία μοριακών διεργασιών μέσα στο κύτταρο οδηγεί στον θάνατό του.[v]

 

Τα δεδομένα από εννέα κλινικές δοκιμές Φάσης 3 με θεραπεία πρώτης γραμμής ή της υποτροπής στο ΠΜ και τη νεοδιαγνωσθείσα αμυλοείδωση ελαφρών αλύσεων (AL), έδειξαν ότι σχήματα βασισμένα στο daratumumab οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου ή/και της συνολικής επιβίωσης.[vi],[vii],[viii],[ix],[x],[xi],[xii],[xiii],[xiv] Πρόσθετες μελέτες έχουν σχεδιαστεί για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του daratumumab στη θεραπεία άλλων κακοήθων και προκακοήθων αιματολογικών παθήσεων στις οποίες εκφράζεται το CD38.[xv]

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το daratumumab, ανατρέξτε στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, στην ιστοσελίδα https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/darzalex

 

Σχετικά με το πολλαπλούν μυέλωμα

Το πολλαπλούν μυέλωμα (ΠΜ) είναι μια ανίατη αιματολογική κακοήθεια που ξεκινά από τον μυελό των οστών και χαρακτηρίζεται από υπέρμετρο πολλαπλασιασμό  πλασματοκυττάρων.[xvi] Στην Ευρώπη, περισσότερα από 50.900 άτομα διαγνώστηκαν με ΠΜ το 2020 και περισσότεροι από 32.500 ασθενείς κατέληξαν.[xvii] Περίπου το 50 τοις εκατό των νεοδιαγνωσμένων ασθενών δεν επιτυγχάνουν 5ετή επιβίωση,[xviii],[xix] ενώ σχεδόν το 29 τοις εκατό των ασθενών με ΠΜ θα καταλήξει εντός ενός έτους από τη διάγνωση.[xx]

 

Παρότι η θεραπεία ενδέχεται να οδηγήσει σε ύφεση, δυστυχώς, οι ασθενείς πιθανότατα θα  υποτροπιάσουν, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ίαση.[xxi] Το υποτροπιάζον και ανθεκτικό ΠΜ ορίζεται ως νόσος η οποία δεν παρουσιάζει ανταπόκριση ενόσω ο ασθενής λαμβάνει θεραπεία διάσωσης, ή παρουσιάζει εξέλιξη εντός 60 ημερών από την τελευταία θεραπεία σε ασθενείς οι οποίοι είχαν επιτύχει ελάχιστη ανταπόκριση (MR) ή καλύτερη σε κάποιο προηγούμενο χρονικό σημείο πριν να εξελιχθεί κατά την πορεία της νόσου.[xxii] Αν και ορισμένοι ασθενείς με ΠΜ δεν έχουν καθόλου συμπτώματα, σε άλλους ασθενείς η διάγνωση τίθεται λόγω  συμπτωμάτων, που μπορεί να περιλαμβάνουν προβλήματα στα οστά, χαμηλές τιμές στη γενική αίματος, αυξημένα επίπεδα ασβεστίου, νεφρική βλάβη ή λοιμώξεις.[xxiii] Οι ασθενείς που εμφανίζουν υποτροπή με τις καθιερωμένες θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων των αναστολέων πρωτεασώματος και των ανοσοτροποποιητικών παραγόντων, έχουν πτωχή πρόγνωση και χρειάζονται νέες θεραπείες προκειμένου να συνεχιστεί ο έλεγχος της νόσου.[xxiv]

 

Σχετικά με τις φαρμακευτικές εταιρείες Janssen της Johnson & Johnson

Στη Janssen, δημιουργούμε ένα μέλλον όπου οι ασθένειες θα αποτελούν παρελθόν. Είμαστε η φαρμακευτική εταιρεία του Ομίλου Johnson & Johnson και εργαζόμαστε ακούραστα για να δημιουργήσουμε αυτό το μέλλον για τους ασθενείς σε όλον τον κόσμο, καταπολεμώντας τις ασθένειες με σύμμαχό μας την επιστήμη, βελτιώνοντας την πρόσβαση των ασθενών μέσω της καινοτομίας και θεραπεύοντας την απόγνωση με αγάπη. Εστιάζουμε σε τομείς όπου μπορούμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη διαφορά: Καρδιαγγειακά Νοσήματα & Μεταβολισμός, Ανοσολογία, Λοιμώδη Νοσήματα & Εμβόλια, Νευροεπιστήμες, Ογκολογία και Πνευμονική Υπέρταση.

 

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.janssen.com/emea. Για τα τελευταία νέα μας, ακολουθήστε μας στο www.twitter.com/janssenEMEA. Η Janssen Research & Development, LLC, η Janssen-Cilag Ltd., η Janssen Pharmaceutica NV και η Janssen Biotech, Inc. ανήκουν στις Φαρμακευτικές Εταιρείες Janssen της Johnson & Johnson.

 

*Ο δρ Facon υπήρξε σύμβουλος της Janssen. Δεν έχει λάβει αμοιβή για τις επαφές του με τον τύπο.

[i] Facon T et al.  Overall Survival Results With Daratumumab, Lenalidomide and Dexamethasone Versus Lenalidomide and Dexamethasone in Transplant-ineligible Newly Diagnosed Multiple Myeloma: Phase 3 MAIA Study. Abstract #LB1901. Presented at 2021 European Hematology Association Virtual Congress.

[ii] Clinical Trals.gov. Study Comparing Daratumumab, Lenalidomide, and Dexamethasone With Lenalidomide and Dexamethasone in Participants With Previously Untreated Multiple Myeloma [identifier: NCT02252172]. Available at: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02252172. Last accessed: June 2021.

[iii] Janssen [data on file]. Number of patients treated with DARZALEX worldwide as of March 2021. RF-171498.

[iv] Janssen EMEA. European Commission Grants Marketing Authorisation for DARZALEX®▼(Daratumumab) Subcutaneous Formulation for All Currently Approved Daratumumab Intravenous Formulation Indications. Available at: www.businesswire.com/news/home/20200604005487/en/European-Commission-GrantsMarketing-Authorisation-for-DARZALEX%C2%AE%E2%96%BC-daratumumab-Subcutaneous-Formulation-forall-Currently-Approved-Daratumumab-Intravenous-Formulation-Indications. Last accessed: June 2021.

[v] European Medicines Agency. DARZALEX Summary of Product Characteristics. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/darzalex-epar-productinformation_en.pdf. Last accessed: June 2021.

[vi] Janssen Research & Development, LLC. A Study Comparing Daratumumab, Lenalidomide, and Dexamethasone With Lenalidomide and Dexamethasone in Relapsed or Refractory Multiple Myeloma. In: ClinicalTrials.gov [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). 2000-[cited 2018 July 24]. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02076009?term=mmy3003&rank=1 Identifier: NCT02076009. Last accessed: June 2021.

[vii] Janssen Research & Development, LLC. Addition of Daratumumab to Combination of Bortezomib and Dexamethasone in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma. In: ClinicalTrials.gov [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). 2000 [cited 2018 July 24]. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02136134?term=mmy3004&rank=1 Identifier: NCT02136134. Last accessed: June 2021.

[viii] Janssen Research & Development, LLC. A Study to Evaluate Daratumumab in Transplant Eligible Participants With Previously Untreated Multiple Myeloma (Cassiopeia). In: ClinicalTrials.gov [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). 2000 [cited 2018 July 24]. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02541383?term=mmy3006 Identifier: NCT02541383. Last accessed: June 2021.

[ix] Janssen Research & Development, LLC. A Study of Combination of Daratumumab and Velcade (Bortezomib) Melphalan-Prednisone (DVMP) Compared to Velcade Melphalan-Prednisone (VMP) in Participants With Previously Untreated Multiple Myeloma In: ClinicalTrials.gov [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). 2000 [cited 2018 July 24]. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02195479?term=mmy3007&rank=1 Identifier: NCT02195479. Last accessed: June 2021.

[x] Janssen Research & Development, LLC. Study Comparing Daratumumab, Lenalidomide, and Dexamethasone With Lenalidomide and Dexamethasone in Participants With Previously Untreated Multiple Myeloma. In: ClinicalTrials.gov [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). 2000 [cited 2018 July 24]. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02252172?term=mmy3008&rank=1 Identifier: NCT02252172. Last accessed: June 2021.

[xi] Janssen Research & Development, LLC. A Study of VELCADE (Bortezomib) Melphalan-Prednisone (VMP) Compared to Daratumumab in Combination With VMP (D-VMP), in Participants With Previously Untreated Multiple Myeloma Who Are Ineligible for High-Dose Therapy (Asia Pacific Region). In: ClinicalTrials.gov [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). 2000 [cited 2018 July 24]. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03217812?term=MMY3011&rank=1 Identifier: NCT03217812. Last accessed: June 2021.

[xii] European Myeloma Network. Compare Progression Free Survival Btw Daratumumab/Pomalidomide/Dexamethasone vs Pomalidomide/Dexamethasone (EMN14). In: ClinicalTrials.gov [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). 2000 [cited 2018 July 24] Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03180736?term=MMY3013&rank=2 Identifier: NCT03180736. Last accessed: June 2021.

[xiii] Amgen. Study of Carfilzomib, Daratumumab and Dexamethasone for Patients With Relapsed and/or Refractory Multiple Myeloma. (CANDOR). In: ClinicalTrials.gov [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). 2000 [cited 2018 July 24] Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03158688?term=NCT03158688&rank=1 Identifier: NCT03158688. Last accessed: June 2021.

[xiv] ClinicalTrials.Gov. A Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Daratumumab in Combination With Cyclophosphamide, Bortezomib and Dexamethasone (CyBorD) Compared to CyBorD Alone in Newly Diagnosed Systemic Amyloid Light-chain (AL) Amyloidosis. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03201965 Last accessed: June 2021.

[xv] ClinicalTrials.Gov. A Study of Subcutaneous Daratumumab Versus Active Monitoring in Participants With High-Risk Smoldering Multiple Myeloma. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03301220 Last accessed: June 2021.

[xvi] American Society of Clinical Oncology. Multiple myeloma: introduction. Available at: https://www.cancer.net/cancer-types/multiple-myeloma/introduction Last accessed: June 2021.

[xvii] GLOBOCAN 2020. Cancer Today Population Factsheets: Europe Region. Available at: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/908-europe-fact-sheets.pdf Last accessed: June 2021.

[xviii] American Society of Clinical Oncology. Multiple Myeloma: Statistics. Available at: https://www.cancer.net/cancer-types/multiple-myeloma/statistics Last accessed: June 2021.

[xix] Cancer Research UK. Myeloma statistics. Available at: https://www.cancerresearchuk.org/healthprofessional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-type/myeloma Last accessed: June 2021.

[xx] Costa LJ, Gonsalves WI, Kumar SK. Early mortality in multiple myeloma. Leukemia. 2015;29:16168.

[xxi] Abdi J, Chen G, Chang H, et al. Drug resistance in multiple myeloma: latest findings and new concepts on molecular mechanisms. Oncotarget. 2013;4:2186–207.

[xxii] Rajkumar SV, Harousseau JL, Durie B, Anderson KC, Dimopoulos M, Kyle R, Blade J, Richardson P, Orlowski R, Siegel D, Jagannath S. Consensus recommendations for the uniform reporting of clinical trials: report of the International Myeloma Workshop Consensus Panel 1. Blood, The Journal of the American Society of Hematology. 2011 May 5;117(18):4691-5.

[xxiii] American Cancer Society. Multiple myeloma: early detection, diagnosis and staging. Available at: https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8740.00.pdf. Last accessed: June 2021.

[xxiv] Kumar SK, Lee JH, Lahuerta JJ, et al. Risk of progression and survival in multiple myeloma relapsing after therapy with IMiDs and bortezomib: a multicenter international myeloma working group study. Leukemia. 2012;26:149-57.

Facebooktwitterpinterest

Στείλτε τις απορίες σας

Στείλτε τις απορίες σας στο Γιατρό - Συγγραφέα του παραπάνω άρθρου
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.