Δεύτερη σύνταξη αναπηρίας

Facebooktwitterpinterest
Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993

  Δεύτερη σύνταξη αναπηρίας

  • Οι ασφαλισμένοι που παίρνουν ήδη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ δικαιούνται δεύτερη σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες εργασίας, από τις οποίες 600 την τελευταία πενταετία πριν από την ημερομηνία επέλευσης της αναπηρίας. Το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης εξαρτάται από τη βαθμίδα αναπηρίας (ποσοστό).
  • Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που παίρνουν ήδη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ και έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε (χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει 600 ημέρες εργασίας την τελευταία πενταετία πριν από την ημερομηνία επέλευσης της αναπηρίας) ή 1500, από τις οποίες τουλάχιστον 600 την τελευταία πενταετία πριν από την ημερομηνία επέλευσης της αναπηρίας, δικαιούνται δεύτερη σύνταξη αναπηρίας, το ποσό της οποίας είναι μειωμένο κατά 50% του ποσού της σύνταξης που χορηγείται ανάλογα με τη βαθμίδα αναπηρίας.
  • Στις περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης αναπηρίας από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε όσους έχουν ήδη λάβει σύνταξη από δική τους απασχόληση, δεν απαιτούνται αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις.
Facebooktwitterpinterest

Στείλτε τις απορίες σας

Στείλτε τις απορίες σας στο Γιατρό - Συγγραφέα του παραπάνω άρθρου
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.