ΔΙΣΚΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕ KAMBIN FRAME

video

Παρουσίαση της Ελληνικής Μελέτης
των 100 πρώτων δισκοπλαστικών από την ομάδα του δρ. Νικολάου Μπενάρδου (στις 29 Φεβρουαρίου 2012)

YouTube Preview Image