Πότε πρέπει να πάρω φάρμακο για την χοληστερίνη

hdl

Χοληστερίνη. Πότε πρέπει να πάρω φάρμακο.

Η χοληστερίνη γίνεται περισσότερο επικίνδυνη, εάν συνυπάρχουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου για την υγεία της καρδιάς και των αγγείων. Πότε το αντιμετωπίζουμε με δίαιτα και άσκηση και πότε με φαρμακευτική αγωγή, φαίνεται παρακάτω:
Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου, που έχουν στεφανιαία νόσο, ή νόσο ισοδύναμου κινδύνου με την στεφανιαία νόσο (10ετής κίνδυνος για έμφραγμα>20%), θα πρέπει να έχουν την κακή χοληστερίνη LDLΗ δίαιτα και η άσκηση θα πρέπει να ξεκινάει ταυτόχρονα με φαρμακευτική αγωγή όταν η είναι >100 mg/dl.
Οι ασθενείς μετρίου-υψηλού κινδύνου με 2 ή 3 παράγοντες κινδύνου (10ετής κίνδυνος 10-20%), θα πρέπει να έχουν στόχο την LDL130 mg/dl
Όσοι είναι μετρίου κινδύνου με 2 ή 3 παράγοντες κινδύνου και με 10ετή κίνδυνο<10%, θα πρέπει να έχουν στόχο την LDL130 mg/dl τότε θα πρέπει να ξεκινά δίαιτα και άσκηση για να την μειώσουν. Όταν όμως η LDL>160 θα πρέπει να ξεκινήσει φαρμακευτική αγωγή.
Όσοι είναι χαμηλού κινδύνου με 0 ή 1 παράγοντα κινδύνου, θα πρέπει να έχουν στόχο την LDL<160mg/dl, θα πρέπει να ξεκινούν δίαιτα και άσκηση όταν LDL>160 mg/dl. Φαρμακευτική αγωγή πρέπει να πάρουν όταν LDL>190 mg/dl