Βουβωνοκήλη

vouvonokili

Βουβωνοκήλη ονομάζεται η διόγκωση (μόρφωμα) που εμφανίζεται στο κάτω δεξί ή αριστερό πλάγιο τμήμα της κοιλιάς και συγκεκριμένα στην περιοχή που ονομάζεται βουβωνική χώρα. Υπάρχει και η πιθανότητα να εμφανιστεί ταυτόχρονα και δεξιά και αριστερά. (αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη)

βουβωνοκήλη

Το περιεχόμενο της βουβωνοκήλης είναι συνήθως τμήμα εντέρου και περιτοναϊκού (ενδοκοιλιακού) λίπους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να περιέχει μέχρι και τμήμα της ουροδόχου κύστεως.

Η βουβωνοκήλη είναι η πιο συχνή από τις υπόλοιπες κήλες του κοιλιακού τοιχώματος σε ποσοστό περίπου 80%. Παρουσιάζεται στο 27% του συνόλου του ανδρικού πληθυσμού και στο 3% του γυναικείου.

Αίτια

– Ατελής σύγκλειση του βουβωνικού στομίου (μικρό στόμιο στο κοιλιακό τοίχωμα μέσα από το οποίο διέρχονται οι όρχεις στον άνδρα και ο σύνδεσμος της μήτρας στη γυναίκα)
– Διάταση του βουβωνικού στομίου.
– Χαλάρωση και αδυναμία των ιστών που καλύπτουν το στόμιο.
– Αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση (χρόνιος βήχας, δυσκοιλιότητα, έντονη σωματική άσκηση

Σε πολλές περιπτώσεις συνυπάρχουν περισσότερο από ένα αίτια.

Συμπτώματα

– Χωρίς συμπτώματα. (Υπάρχει πιθανότητα μια μικρή κήλη να παραμένει χωρίς συμπτώματα για πολλά χρόνια)
– Εμφάνιση διόγκωσης, μόνιμης ή διαλείπουσας, στο αντίστοιχο τμήμα της κοιλιακής χώρας.
– Ήπιος πόνος στην περιοχή.
– Αύξηση της έντασης του πόνου με την κίνηση ή το βήχα.

Η ερυθρότητα του δέρματος της περιοχής σε συνδυασμό με αιφνίδιο έντονο πόνο είναι ένδειξη περίσφιξης της κήλης. Πρόκειται για επιπλοκή που χρήζει επείγουσα χειρουργική επέμβαση.
(περισσότερα για την περίσφιξη εδώ >>)

Θεραπεία

Η θεραπεία της βουβωνοκήλης είναι χειρουργική.
Η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο με την κλασσική χειρουργική όσο και με την λαπαροσκοπική.

Για την λαπαροσκόπηση είναι απαραίτητη η γενική αναισθησία ενώ για την ανοικτή μέθοδο (κλασσική χειρουργική) υπάρχει η δυνατότητα της επισκληριδίου ή της τοπικής αναισθησίας.

Η διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου 30 – 60 λεπτά και η νοσηλεία στο νοσοκομείο 24 ώρες.

Στο χειρουργείο γίνεται επαναφορά του περιεχομένου της κήλης στο εσωτερικό της κοιλιάς, συρραφή του χάσματος και τοποθέτηση συνθετικού ή απορροφήσιμου πλέγματος.

Πλεονεκτήματα εφαρμογής πλέγματος

– Μείωση του ποσοστού επανεμφάνισης της κήλης.
– Ελαχιστοποίηση του μετ-εγχειρητικού πόνου.
– Γρήγορη επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες.

YouTube Preview Image

VIDEO 1 – Χειρουργική αποκατάσταση βουβωνοκήλης

YouTube Preview Image

VIDEO 2 – Λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης