Το ινωδογόνο

Το ινωδογόνο είναι ένα πολύ σημαντικό συστατικό του συστήματος πήξης του αίματος. Όταν τραυματιστεί ένα αιμοφόρο αγγείο, σχηματίζει ινώδη νημάτια, τα οποία βουλώνουν το αιμοφόρο αγγείο. Η μέτρησή του γίνεται, προκειμένου να προσδιοριστεί αν τα χαμηλά του επίπεδα ευθύνονται για κάποια αφύσικη αιμορραγία. Στα αίτια που δημιουργούν χαμηλά επίπεδα συμπεριλαμβάνονται οι σοβαρές ηπατικές νόσοι, οι καρκίνοι του προστάτη, του παγκρέατος ή των πνευμόνων, η συγγενής έλλειψη, καθώς και η περίπτωση κατά την οποία συντελείται υπερβολική πήξη αίματος (π.χ. στη διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη ή σε χρόνια αιμορραγία).