Σπινθηρογράφημα οστών

εξέταση στην οποία χορηγείται ραδιοφάρμακο ενδοφλεβίως. ο βαθμός καθηλώσεως του ραδιοφαρμάκου δείχνει την ύπαρξη ή μη μεταστατικής νόσου στα οστά.