Σπινθηρογράφημα οστών

εξέταση στην οποία χορηγείται ραδιοφάρμακο ενδοφλεβίως.
ο βαθμός καθηλώσεως του ραδιοφαρμάκου δείχνει την ύπαρξη ή μη μεταστατικής νόσου στα οστά.