Θάψια (thapsia garganica)

Στη Ζάκυνθο, η Θάψια είναι γνωστή με το όνομα "Πολύκαρπος" Ιδιότητες: Πρόκειται για φυτό αρκετά δραστικό και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στη χρήση του καθώς σε μεγάλες δόσεις μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Που το συναντάμε: Συναντάται σε μέρη ακαλλιέργητα.