Θάψια (thapsia garganica)

Στη Ζάκυνθο, η Θάψια είναι γνωστή με το όνομα «Πολύκαρπος»
Ιδιότητες:
Πρόκειται για φυτό αρκετά δραστικό και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στη χρήση του καθώς σε μεγάλες δόσεις μπορεί να γίνει επικίνδυνο.
Που το συναντάμε:
Συναντάται σε μέρη ακαλλιέργητα.